Otrzymałem Medal Reipublicae Memoriae Meritum Instytutu Pamięci Narodowej

W dniu 18 czerwca 2024 roku, podczas inauguracji Wielkopolskiego Kongresu Pamięci Narodowej w Poznaniu miałem wielką przyjemność i zaszczyt otrzymać od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego cywilne odznaczenie resortowe  – Medal Reipublicae Memoriae Meritum.
 
Medal powyższy nadawany jest za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1917-1990 oraz wspierania Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. 
 
To dla mnie wielkie wyróżnienie, za którym kryją się tysiące godzin ciężkiej, ale pasjonującej pracy na polu popularyzacji historii lokalnej, prowadzonej w ramach mojego autorskiego projektu „Robert Kiszkurno www.ground-aviation.pl ( regionalistyka-przewodnik-szkolenia)”.
 
„Ground Aviation” jest moim własnym projektem, zrodzonym już w 2011 roku, podczas mojego pobytu i pracy w lotnictwie w Wielkiej Brytanii.
 
Ideą projektu jest szeroko pojęta edukacja i popularyzacja lokalnej wiedzy historycznej Poznania, Puszczykowa, Wielkopolski, prowadzona m.in. poprzez wieloletnie prowadzenie profilu internetowego „Robert Kiszkurno-Śladami historii Puszczykowa i okolic” (facebook), inicjowanie upamiętniania miejsc związanych z historią regionu, a także opracowywanie i prowadzenie autorskich, profilowanych spacerów historycznych dla poznańskich środowisk senioralnych i osób aktywnych zawodowo.
 
Dziękuję wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom za wielką życzliwość i zainteresowanie, okazane mi w trakcie mojej pracy na niwie popularyzacji historii regionu – naszej ukochanej Wielkopolski.
Źródło zdjęcia – Instytut Pamięci Narodowej

error: Kopiowanie niedozwolone!!