ROBERT KISZKURNO                                                                                          

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                 

                                                                                     Rodowity Poznaniak, mieszkaniec podpoznańskiego Puszczykowa z wyboru, badacz i popularyzator historii z zamiłowania.                                                                                     

Trwale i emocjonalnie związany z ukochanym Poznaniem, podpoznańskim Puszczykowem i Wielkopolską. 

  Tutaj rodzili się, żyli, pracowali i walczyli moi przodkowie.

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

        Pradziadek, podoficer oraz dziadkowie cioteczni walczyli w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920

      Dziadek cioteczny, aresztowany w 1939 r. przez hitlerowców w ramach Intelligenzaction, osadzony w Forcie VII i zamęczony w obozie Mauthausen-Gusen.

        Brat prababci, podoficer 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa walczył w kampanii włoskiej 1943-1945 w tym w boju o  Monte Cassino

         Dziadek, oficer, dowodził  batalionem piechoty Wojska Polskiego w ostatnich dniach bitwy o Festung Posen w lutym 1945 roku.

                                                                                                                             Brat dziadka, podoficer, uczestnik bitwy o zdobycie Berlina w 1945 roku zginął w ostatnim dniu walk o stolicę III Rzeszy.

                                                                                                                                  Dziadkowie, rodzice ojca, po 1945 roku, zmuszeni do opuszczenia wschodniej Wileńszczyzny, osiedli w Poznaniu. 

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                             Historia zawsze była obecna w naszym domu, z czasem stała się częścią mnie, pasją życia, dlatego postanowiłem się nią dzielić z innymi.

                                                                                                                                     Moi zwiedzający mówią, że przekazuję wiedzę w sposób bardzo interesujący i z dużym zaangażowaniem.

                                                                                                                                                                   Takie opinie, to największa i niewymierna nagroda dla przewodnika.

                                                                                                                                                                                   Wszystkim serdecznie dziękuję za te miłe słowa!                                                     

                                                                                                Do tematów podchodzę bardzo życiowo, a przy okazji chętnie dzielę się ciekawymi i inspirującymi doświadczeniami z mojej wcześniejszej działalności.

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

                                     

                                                                                                                                                                            Jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego.

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

                         

                                                                                                                                             Studiowałem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                             Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, zdobyte w Siłach Zbrojnych R.P. podczas prowadzenia ćwiczeń, wykładów i zajęć profilaktycznych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                   Uczestniczyłem w międzynarodowych ćwiczeniach-egzaminie Compact Eagle 2005, certyfikującym Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. 

                                                                                                                               

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

                 

                                                                                                     Uczestniczyłemzabezpieczeniu prewencyjnym miejsc lądowania i bazowania samolotów prezydentów państw europejskich podczas:

                                                                                                                                                                                 – pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny (1997) 

                                                                                                                                                                                 – 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego (2000) 

                                                                                                                                                                                                     oraz już za granicą 

                                                                                                w przyjęciu samolotów delegacji prezydenckich i rządowych,  podczas szczytu członków sojuszu N.A.T.O. w Newport w Wielkiej Brytanii (2014).

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                              Kilkadziesiąt lat życia poświęciłem dziedzinie lotnictwa, początkowo w ramach hobby, następnie zawodowo, służąc w polskim lotnictwie wojskowym.

                                                                                                                                   Już po przejściu do rezerwy kontynuowałem służbę za granicą w lotnictwie cywilnym Wielkiej Brytanii.

                                                                                                                                                                                                   Moja lotnicza pasja trwa do dziś. 

 

                                                                                                                     *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                               Ukończyłem kurs organizowany przez Uniwersytet  Birmingham dotyczący historii i początków brytyjskiego lotnictwa wojskowego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                                                       Odnalazłem w zasobach archiwalnych Bristol Archives zdjęcie grupy lotników z czasów Bitwy o Anglię.

                                                                                                               W gronie stojących lotników 501 Dywizjonu R.A.F. “County of Gloucester”rozpoznałem porucznika pilota Stanisława Skalskiego.

                                                                                                                                                         Na mój wniosek archiwum uzupełniło opis o nazwisko polskiego asa lotnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                    ( https://archives.bristol.gov.uk/records/40519/1%5Bg%5D )

 

                                                                                                                  *****************************************************************************************************************************************************************************************************

           

                                                                                                         Odnalazłem w Wielkiej Brytanii grupowe zdjęcie szkolne, wykonane w Poznaniu w 1903 roku przed budynkiem legendarnego Gimazjum im. Bergera.

                                                                                           Na zdjęciu  rozpoznałem Arkadego Fiedlera, późniejszego podróżnika, pisarza, autora książki pt. “Dywizjon 303” i jego przyjaciela Felka Szmita, przyszłego artystę.

                                                                                                                                    Odnalezione zdjęcie jest jedyną na świecie, znaną i zachowaną szkolną fotografią grupową młodego Arkadego.

                                                                                                                   Kopię zdjęcia osobiście przekazałem w darze dla Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, gdzie jest obecnie eksponowana

 

                                                                                                                                                                                                                                         http://www.fiedler.pl/news,pl,158.html

 

                                                                                                                *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                    Wystąpiłem z autorskim referatem na konferencji popularno-naukowej „ Historia Skrzydłami Malowana ”, organizowanej corocznie w Koszalinie przez

                                                                                                                                                                                             Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego.

                                                                                                                        Referat dotyczył wciąż żywych wśród Brytyjczyków tradycji oraz legend o polskich lotnikach i został wydany drukiem.

 

                                                                                                                                                                                      https://gk24.pl/historia-skrzydlami-malowana-wyjatkowa-konferencja-w-koszalinie/ar/12128798

                                                                           

                                                                                                                *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                      Poszukuję nieewidencjonowanych miejsc pochówkugrobów polskich lotników. Zdjęcia mojego autorstwa, można znaleźć na portalu “Niebieska Eskadra”.

 

                                                                                                                                                                                              https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=2000&title=wladyslaw-kaminski

                                                                                                                                                                                        https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=6752&title=olgierd-dowbor-musnicki

                                                                                                                                                                                              https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8030&title=stefan-kazmierczak

                                                                                                                                                                                                    https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=4732&title=ludwik-pluta

                                                                                                                                                                                               https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8172&title=kazimierz-dolicher

                                                                                                                                                                                            https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8144&title=aleksander-wankowicz

                                                                                                                                                                                                                           https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=4#

 

                                                                                                               *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                              Zainicjowałem akcję oznakowania miejsca katastrofy lotniczej i śmierci ppor.pil. Jerzego TOKARSKIEGO w Wirach koło Poznaniu, w miejscu ogólnodostępnym. 

 

                                                                                                                                                                                                  https://www.ground-aviation.pl/katastrofa-lotnicza-wiry-kolo-poznania-1958/

                                                                                                                           https://www.ground-aviation.pl/upamietnienie-miejsca-smierci-podporucznika-pilota-jerzego-tokarskiego-z-62-pulku-lotnictwa-mysliwskiego-w-poznaniu-krzesinach/

                                                                                                                                                                                https://www.ground-aviation.pl/nowe-lotnicze-miejsce-pamieci-zaistnialo-w-wirach-kolo-poznania/

                                                                                                                                                                                          https://www.ground-aviation.pl/stowarzyszenie-pilotow-wojskowych-lotniska-krzesiny/

 

                                                                                                                *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                              Zainicjowałem akcję upamiętnienia miejsca męczeństwa członków polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 r. położonego w lesie koło Puszczykowa.

 

                                                                                                                                                                                                        https://www.ground-aviation.pl/nowe-miejsce-pamieci-pod-poznaniem/

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                 Poraz pierwszy w przestrzeni publicznej zasygnalizowałem konieczność ratowania zrujnowanego domu na terenie Puszczykowa koło Poznania.

                                                                                  Dom w okresie 20-lecia międzywojennego należał do dr chemii Kazimierza NENCKIEGO, członka Rady Nadzorczej, dyrektora Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów

                                                                                                                                                            “Samolot”, działającej na lotnisku Poznań-Ławica w latach 1923-1931.

                                                                                  Post z mojej strony zainicjował lokalne działania, podjęte przez Stowarzyszenie “Aktywne Puszczykowo”, skutkiem czego dom został formalnie uznany decyzją

                                                                                     Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu  za zabytek i wzięty pod ochronę. Odnaleziona i odczytana przeze mnie nazwa domu, tj.

                                                                                                             “Willa Eugenia”, używana jest od tej pory w decyzjach i dokumentach konserwatorskich, jako oficjalna nazwa willi.

                                                                                                Stronę internetową Robert Kiszkurno – Śladami Historii Puszczykowa i okolic” ujęto, jako źródło wiedzy,  w bibliografii dokumentu –

                                                                                                                                 Karty Ewidencyjnej Zabytku Nieruchomego Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

 

                                                                                                                                                                                             http://aktywnepuszczykowo.pl/willa-eugenia-wpisana-do-rejestru-zabytkow/

                   

                                                                                                          *****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                 Zainicjowałem i kordynowałem społeczną akcję ratowania i renowacji stojącego w Puszczykowie od czasów II Wojny Światowej jednoosobowego, niemieckiego

                                                                       schronu wartowniczego Ein Mann Bunker. Po czasie, udział w projekcie zadeklarowali właściciele lokalnych firm, którzy nieodpłatnie wykonali renowację metalowych drzwi

                                                                                 i tablicę poglądową. Obecnie Ein Mann Bunker” z oryginalnymi drzwiami pancernymitablicą pogądową stanowi swoistą atrakcję wojenną miasta Puszczykowa. 

 

                                                                                                                                                                                                    https://www.gazeta-mosina.pl/2019/final-projektu-ein-mann-bunker/

 

                                                                                                        *****************************************************************************************************************************************************************************************************          

                          

                                                                        Zainicjowałem, poprzez swój artykuł i nagłosnienie sprawy,  akcję poszukiwań rzeźby orła z fasady rezydencji-pałacu- namiestnika Rzeszy w Kraju Warty Arthura Greisera w Jeziorach. 

 

                                                                                                                                                                      https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/2018/09/hitlerowski-orze-fasadowy-greisera-w.html

                                                                                                                                                                                      https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2018/11/GMP_pazdziernik_2018_net.pdf

 

                                                                                               *****************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                Odnalazłem źródło, identyfikujące dotychczas nieznanych architektów budynku dawnej, legendarnej Restauracji “Leśna” w Puszczykowie koło Poznania, powstałej na początku XX w.  

                                                                                                 Architektami tego wyjątkowo ważnego dla historii Puszczykowa obiektu okazała się sławna, poznańska spółka architektoniczna BOHMER & PREUL.

 

                                                                                                                                                                        https://www.ground-aviation.pl/mistrzowie-poznanskiej-secesji-autorami-budynku-dawnej-restauracji-lesnej-w-puszczykowie/

 

                                                                                     ****************************************************************************************************************************************************************************************************************           

 

                                                                Odnalazłem źródło, wzbogacające historię Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, o szczegóły przygotowań obiektu do Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r.

                                                                                                                                                             Materiały w tej sprawie przekazałem do archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu.   

 

                                                                                                                                                                                                      https://www.ground-aviation.pl/teatr-wielki-im-stanislawa-moniuszki-w-poznaniu/

                                  

                                                                ****************************************************************************************************************************************************************************************************************     

 

                                                                                                           Jestem autorem bloga internetowego “Śladami historii Puszczykowa i okolic” ( Facebook ) i PANDORA-“Historyczne Biuro Śledcze” ( Blogger ).

                                                                                                                                                                        Od lat mam stałych, wiernych i wartościowych czytelników.

 

                                                                                                                                                                              https://www.facebook.com/Robert-Kiszkurno-%C5%9Aladami-historii-Puszczykowa-i-okolic-248397625172984

                                                                                                                                                                                                                      https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/

 

                                                               ******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                                                                                          Posiadam licencję przewodnika turystycznego P.T.T.K.

 

                                                                                                                                                                                                                            https://www.ground-aviation.pl/referencje/

 

                                                                                      **************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                              Posiadam uprawnienia, nadane certyfikatem do oprowadzania osób, grup po  ekspozycji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

 

                                                                                                                                                                                                   https://www.ground-aviation.pl/muzeum-broni-pancernej-w-poznaniu/

                                                           

                                                                                      ***************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

                                                                                                                             Zainicjowałem cykliczne, autorskie spacery historyczne po Puszczykowie w ramach “Przechadzek po mieście”

                                                                                                                         organizowanych przez poznańskie Koło Przewodników P.T.T.K. im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim.

                                                                                                                   W 2020 r. już poraz trzeci z rzędu, począwszy od 2018 r.  wędrowaliśmy po Puszczykowie  “Śladami historii Puszczykowa”,

                                                                                                                                                                                tym razem w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                              https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2020/09/GMP_10_2020_net.pdf

                           

                                                                                        *************************************************************************************************************************************************************************************************************

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                   Moja firma aktywnie współpracuje z Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego P.T.T.K. w Poznaniu ( patrz: Referencje ).                                                                                           

                                                                                                                                                                                             A MOJĄ SZCZEGÓLNĄ PASJĄ JEST:

                                                                                                                                                                  ODKRYWANIE, CO NIEODKRYTE, NIEZNANE LUB ZAPOMNIANE                                                           

                                                                                                                                                                                                             DLATEGO TEŻ 

                                                                                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAM

                                                                                                  NA WYJĄTKOWE WYCIECZKI I SPACERY HISTORYCZNE