Robert Kiszkurno 

Rodowity Poznaniak, mieszkaniec podpoznańskiego Puszczykowa z wyboru, badacz i popularyzator historii z zamiłowania.

Trwale i emocjonalnie związany z ukochanym Poznaniem, podpoznańskim Puszczykowem i Wielkopolską. Tutaj rodzili się, żyli, pracowali i walczyli moi przodkowie.

Pradziadek – podoficer – walczył w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Brat babci – uczeń poznańskiego gimnazjum –  w 1939 roku aresztowany przez hitlerowców, osadzony w Forcie VII, wysłany, a następnie zamęczony w obozie Mauthausen-Gusen.

Brat prababci – podoficer – żołnierz 2 Korpusu Polskiego generała Andersa walczył w kampanii włoskiej 1943-1945 w tym w boju o Monte Cassino.

Dziadek – oficer – dowodził batalionem piechoty Wojska Polskiego w ostatnich dniach bitwy o Festung Posen w lutym 1945 roku.

Brat dziadka – podoficer – w 1945 roku uczestnik bitwy o zdobycie Berlina zginął w ostatnim dniu walk o stolicę III Rzeszy.

Moim przodkowie po 1945 roku zmuszeni do opuszczenia Wileńszczyzny osiedli w Poznaniu.

Historia była zawsze obecna w naszym domu, z czasem stała się częścią mnie, pasją życia, dlatego postanowiłem się nią dzielić z innymi.

Uczestnicy moich spacerów mówią, że przekazuję wiedzę w sposób bardzo interesujący i wyjątkowy. Takie opinie to największa i niewymierna nagroda dla przewodnika.

 

Jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego.

Studiowałem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, zdobyte w Siłach Zbrojnych R.P. podczas prowadzenia ćwiczeń, wykładów i zajęć profilaktycznych.

Uczestniczyłem – na stanowisku dowódczym – w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych Compact Eagle 2005.

Lotnictwo, to dziedzina, której poświęciłem wiele lat życia, początkowo w ramach hobby, później zawodowo, służąc w polskim lotnictwie wojskowym, a po przejściu do rezerwy w lotnictwie cywilnym Wielkiej Brytanii. Moja lotnicza pasja trwa do dziś.

Uczestniczyłem w operacjach zabezpieczenia miejsc lądowania i bazowania samolotów prezydentów państw europejskich podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny (1997) i 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego(2000). Już za granicą przyjmowałem samoloty delegacji prezydenckich i rządowych, podczas szczytu członków sojuszu N.A.T.O. w Newport w Wielkiej Brytanii (2014).

Ukończyłem kurs organizowany przez Uniwersytet Birmingham dotyczący historii i początków brytyjskiego lotnictwa wojskowego.

Odnalazłem w zasobach archiwalnych Bristol Archives zdjęcie grupy lotników z czasów Bitwy o Anglię. Na zdjęciu, wśród stojących pilotów rozpoznałem porucznika pilota Stanisława Skalskiego. Na mój wniosek zagraniczne archiwum uzupełniło opis o nazwisko polskiego asa lotnictwa. https://archives.bristol.gov.uk/records/40519/1%5Bg%5D

Odnalazłem w Wielkiej Brytanii grupowe zdjęcie szkolne, wykonane w 1903 roku przed budynkiem Królewskiej Szkoły Realnej Bergera w Poznaniu. Na zdjęciu, wśród uczniów, rozpoznałem młodego Arkadego Fiedlera oraz Felka Szmita, przyszłego artystę. Odnalezione przeze mnie zdjęcie jest jedyną, znaną i zachowaną szkolną fotografią grupową z młodym Arkadym. Kopię zdjęcia osobiście przekazałem w darze dla Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, gdzie jest eksponowana.                             http://www.fiedler.pl/news,pl,158.html

Występowałem z autorskim referatem na konferencji popularno-naukowej „Historia Skrzydłami Malowana”,organizowanej corocznie w Koszalinie przez Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego. Moje wystąpienie zostało wydane drukiem.                                  https://gk24.pl/historia-skrzydlami-malowana-wyjatkowa-konferencja-w-koszalinie/ar/12128798

Poszukuję i fotografuję nieewidencjonowane miejsca pochówków-grobów polskich lotników. Zdjęcia mojego autorstwa można znaleźć na portalu “Niebieska Eskadra”.            https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=2000&title=wladyslaw-kaminski

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=6752&title=olgierd-dowbor-musnicki

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8030&title=stefan-kazmierczak

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=4732&title=ludwik-pluta

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8172&title=kazimierz-dolicher 

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8144&title=aleksander-wankowicz

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=4#

Zainicjowałem akcję oznakowania miejsca katastrofy lotniczej i śmierci ppor.pil. Jerzego TOKARSKIEGO w Wirach koło Poznania, w miejscu ogólnodostępnym.                                https://www.ground-aviation.pl/katastrofa-lotnicza-wiry-kolo-poznania-1958/

https://www.ground-aviation.pl/upamietnienie-miejsca-smierci-podporucznika-pilota-jerzego-tokarskiego-z-62-pulku-lotnictwa-mysliwskiego-w-poznaniu-krzesinach/

https://www.ground-aviation.pl/nowe-lotnicze-miejsce-pamieci-zaistnialo-w-wirach-kolo-poznania/

https://www.ground-aviation.pl/stowarzyszenie-pilotow-wojskowych-lotniska-krzesiny/

 

Zainicjowałem akcję upamiętnienia czasowego miejsca pochówku rozstrzelanych członków polskiego podziemia niepodległościowego, działającego po 1945 r. a położonego w lesie koło Puszczykowa.                                          https://www.ground-aviation.pl/nowe-miejsce-pamieci-pod-poznaniem/

Poraz pierwszy w przestrzeni publicznej zasygnalizowałem konieczność ratowania zrujnowanego domu na terenie Puszczykowa koło Poznania. Dom w okresie międzywojennym był właśnością dr Kazimierza Nenckiego, dyrektora Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów ” SAMOLOT” w Poznaniu-Ławicy. Budynek, dzięki formalnym działaniom lokalnego stowarzyszenia “Aktywne Puszczykowo” został formalnie uznany decyzją za zabytek. Odnaleziona i odczytana przeze mnie nazwa domu “WILLA EUGENIA” od tej pory używana jest w decyzjach i dokumentach konserwatorskich, jako oficjalna nazwa willi. Moja strona internetowa “Śladami Puszczykowa i okolic” oficjalnie figuruje w rubryce “Bibliografia” w karcie ewidencyjnej tego zabytku w dokumentacji Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.      http://aktywnepuszczykowo.pl/willa-eugenia-wpisana-do-rejestru-zabytkow/

Zainicjowałem i koordynowałem społeczną akcję ratowania i renowacji, stojącego w Puszczykowie od czasów II Wojny Światowej, jednoosobowego, niemieckiego schronu betonowego “EIN MANN BUNKER”.  właściciele lokalnych firm, nieodpłatnie wykonali renowację metalowych drzwi z oryginalnymi drzwiami pancernymi i tablicę poglądową. Obecnie “EIN MANN”  stanowi swoistą atrakcję wojenną miasta Puszczykowa. Ten mały bunkier pojawił się niedawno na zagranicznych, internetowych mapach turystycznych Puszczykowa.                                                                   https://www.gazeta-mosina.pl/2019/final-projektu-ein-mann-bunker/

Zainicjowałem (artykuł i nagłośnienie sprawy) akcję poszukiwań metalowej rzeźby orła tzw. gapy, umieszczonego nad wejściem do rezydencji-pałacu- namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty Arthura Greisera w Jeziorach.   https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/2018/09/hitlerowski-orze-fasadowy-greisera-w.html

https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2018/11/GMP_pazdziernik_2018_net.pdf

Odnalazłem źródło, wskazujące dotychczas nieznanych architektów budynku dawnej, legendarnej Restauracji “Leśna” w Puszczykowie koło Poznania, powstałej na początku XX w. Architektami tego wyjątkowo ważnego dla historii Puszczykowa obiektu okazała się sławna, poznańska spółka architektoniczna Böhmer & Preul.             https://www.ground-aviation.pl/mistrzowie-poznanskiej-secesji-autorami-budynku-dawnej-restauracji-lesnej-w-puszczykowie/  

Odnalazłem źródło, wzbogacające historię Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, o szczegóły przygotowań obiektu do Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Materiały w tej sprawie przekazałem do archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu.                                                                    https://www.ground-aviation.pl/teatr-wielki-im-stanislawa-moniuszki-w-poznaniu/

Od wielu lat prowadzę strony internetowe o tematyce historycznej, mające stałych, wiernych i wartościowych czytelników.                          https://www.facebook.com/Robert-Kiszkurno-%C5%9Aladami-historii-Puszczykowa-i-okolic-248397625172984   

https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/

Posiadam licencję przewodnika turystycznego P.T.T.Khttps://www.ground-aviation.pl/referencje/

Posiadam uprawnienia, nadane certyfikatem, do oprowadzania osób i grup po ekspozycji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.  https://www.ground-aviation.pl/muzeum-broni-pancernej-w-poznaniu/

Zainicjowałem i przeprowadzam coroczne, autorskie spacery historyczne po Puszczykowie w ramach koła P.T.T.K. im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim. W 2020 r. wędrowaliśmy “Śladami historii Puszczykowa” w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa, a w 2021 r. w rocznicę nadania praw miejskich dla Puszczykowa.                        https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2020/09/GMP_10_2020_net.pdf

                         

     A MOJĄ SZCZEGÓLNĄ PASJĄ JEST:

      ODKRYWANIE, CO NIEODKRYTE,

        NIEZNANE LUB ZAPOMNIANE.

                      DLATEGO TEŻ

            SERDECZNIE ZAPRASZAM

          NA WYJĄTKOWE WYCIECZKI

      I SPACERY HISTORYCZNE ZE MNĄ.