Robert Kiszkurno 

Rodowity Poznaniak, mieszkaniec podpoznańskiego Puszczykowa z wyboru, badacz i popularyzator historii z zamiłowania.

Trwale i emocjonalnie związany z ukochanym Poznaniem, podpoznańskim Puszczykowem i Wielkopolską. Tutaj rodzili się, żyli, pracowali i walczyli moi przodkowie.

Pradziadek – podoficer – walczył w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Brat babci – uczeń poznańskiego gimnazjum – w 1939 roku aresztowany przez hitlerowców, osadzony w Forcie VII, wysłany, a następnie zamęczony w obozie Mauthausen-Gusen.

Brat prababci – podoficer – żołnierz 2 Korpusu Polskiego generała Andersa walczył w kampanii włoskiej 1943-1945, w tym w boju o Monte Cassino.

Dziadek – oficer – dowodził batalionem piechoty Wojska Polskiego w ostatnich dniach bitwy o Festung Posen w lutym 1945 roku.

Brat dziadka – podoficer – w 1945 roku uczestnik bitwy o zdobycie Berlina zginął w ostatnim dniu walk o stolicę III Rzeszy.

Moim przodkowie od strony ojca zmuszeni zostali do opuszczenia Wileńszczyzny i osiedli w Poznaniu.

Historia była zawsze obecna w naszym domu, z czasem stała się częścią mnie, pasją życia, dlatego postanowiłem się nią dzielić z innymi. Uczestnicy moich wycieczek historycznych mówią, że przekazuję wiedzę w sposób bardzo interesujący i wyjątkowy. Takie opinie to największa i niewymierna nagroda dla przewodnika.

  1. Jestem emerytowanym żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego. 

________________________________________________________________________

2. Studiowałem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.

________________________________________________________________________

3. Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, zdobyte w Siłach Zbrojnych R.P. podczas prowadzenia ćwiczeń, wykładów i zajęć profilaktycznych.

________________________________________________________________________

4. Uczestniczyłem na stanowisku dowódczym w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych.

________________________________________________________________________

5. Lotnictwo, to dziedzina, której poświęciłem wiele lat życia, początkowo w ramach hobby, później zawodowo, służąc w polskim lotnictwie wojskowym, a po przejściu do rezerwy w lotnictwie cywilnym Wielkiej Brytanii. Moja lotnicza pasja trwa do dziś.

________________________________________________________________________

6. Uczestniczyłem w operacjach zabezpieczenia miejsc lądowania i bazowania samolotów prezydentów państw europejskich podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny (1997) i 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego (2000). Już za granicą przyjmowałem samoloty delegacji prezydenckich i rządowych, podczas szczytu członków sojuszu N.A.T.O. w Newport w Wielkiej Brytanii (2014).

________________________________________________________________________

7. Ukończyłem kurs organizowany przez Uniwersytet Birmingham – historia i początki brytyjskiego lotnictwa wojskowego.

________________________________________________________________________

8. Odnalazłem w zasobach archiwalnych Bristol Archives zdjęcie grupy lotników z czasów Bitwy o Anglię. Na zdjęciu, wśród stojących pilotów rozpoznałem porucznika pilota Stanisława Skalskiego. Na mój wniosek zagraniczne archiwum uzupełniło opis o nazwisko polskiego asa lotnictwa – patrz link poniżej:

https://archives.bristol.gov.uk/records/40519/1%5Bg%5D

________________________________________________________________________

9. Odnalazłem w Wielkiej Brytanii grupowe zdjęcie szkolne, wykonane w 1903 roku przed budynkiem Królewskiej Szkoły Realnej Bergera w Poznaniu. Na zdjęciu, wśród uczniów, rozpoznałem młodego Arkadego Fiedlera oraz Felka Szmita, przyszłego artystę. Odnalezione przeze mnie zdjęcie jest jedyną, znaną i zachowaną szkolną fotografią grupową z młodym Arkadym. Kopię zdjęcia osobiście przekazałem w darze dla Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, gdzie jest eksponowana – patrz poniżej link:

http://www.fiedler.pl/news,pl,158.html

________________________________________________________________________

10. Występowałem z autorskim referatem na konferencji popularno-naukowej „Historia Skrzydłami Malowana”, organizowanej corocznie w Koszalinie przez Fundację Historyczną Lotnictwa Polskiego. Moje wystąpienie zostało wydane drukiem – patrz poniżej link:

https://gk24.pl/historia-skrzydlami-malowana-wyjatkowa-konferencja-w-koszalinie/ar/12128798

________________________________________________________________________

11. Poszukuję i fotografuję nieewidencjonowane miejsca pochówków-grobów polskich lotników. Zdjęcia mojego autorstwa można znaleźć na portalu „Niebieska Eskadra” – patrz linki poniżej:

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=2000&title=wladyslaw-kaminski

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=6752&title=olgierd-dowbor-musnicki

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8030&title=stefan-kazmierczak

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=4732&title=ludwik-pluta

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8172&title=kazimierz-dolicher 

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=8&id=8144&title=aleksander-wankowicz

https://niebieskaeskadra.pl/m/?control=4#

________________________________________________________________________

12. Zainicjowałem akcję oznakowania miejsca katastrofy lotniczej i śmierci ppor. pil. Jerzego TOKARSKIEGO w Wirach koło Poznania, w miejscu ogólnodostępnym – patrz linki poniżej

https://www.ground-aviation.pl/katastrofa-lotnicza-wiry-kolo-poznania-1958/

https://www.ground-aviation.pl/upamietnienie-miejsca-smierci-podporucznika-pilota-jerzego-tokarskiego-z-62-pulku-lotnictwa-mysliwskiego-w-poznaniu-krzesinach/

https://www.ground-aviation.pl/nowe-lotnicze-miejsce-pamieci-zaistnialo-w-wirach-kolo-poznania/

https://www.ground-aviation.pl/stowarzyszenie-pilotow-wojskowych-lotniska-krzesiny/

_________________________________________________________________________

13. Zainicjowałem akcję upamiętnienia czasowego miejsca pochówku rozstrzelanych członków polskiego podziemia niepodległościowego, działającego po 1945 r. a położonego w lesie koło Puszczykowa – patrz linki poniżej:

https://www.ground-aviation.pl/nowe-miejsce-pamieci-pod-poznaniem/

W wyniku złożonego przeze mnie wniosku w dniu 27 kwietnia 2023 r. w lesie na skraju Puszczykowa został uroczyście odsłonięty pomnik, poświęcony mjr Bolesławowi Rubaszewskiemu ps. „Korczak”, byłemu Powstańcowi Wielkopolskiemu, przywódcy tajnej organizacji antykomunistycznej „Polskie Siły Zbrojne” i siedmiu nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego oraz zbrojnego podziemia antykomunistycznego (patrz link poniżej)

https://www.ground-aviation.pl/upamietniono-miejsce-sadowej-zbrodni-komunistycznej-w-lesie-na-skraju-puszczykowa/

________________________________________________________________________

14. Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej zasygnalizowałem konieczność ratowania zrujnowanego domu na terenie Puszczykowa koło Poznania. Dom w okresie międzywojennym był własnością dr Kazimierza Nenckiego, dyrektora Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów ” SAMOLOT” w Poznaniu-Ławicy. Budynek, dzięki formalnym działaniom lokalnego stowarzyszenia „Aktywne Puszczykowo” został formalnie uznany decyzją za zabytek. Odnaleziona i odczytana przeze mnie nazwa domu „WILLA EUGENIA” od tej pory używana jest w decyzjach i dokumentach konserwatorskich, jako oficjalna nazwa willi. Moja strona internetowa „Śladami Puszczykowa i okolic” oficjalnie figuruje w rubryce „Bibliografia” w karcie ewidencyjnej tego zabytku w dokumentacji Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu – patrz link poniżej:

http://aktywnepuszczykowo.pl/willa-eugenia-wpisana-do-rejestru-zabytkow/

________________________________________________________________________

 

15. Zainicjowałem i koordynowałem społeczną akcję ratowania i renowacji, stojącego w Puszczykowie od czasów II Wojny Światowej, jednoosobowego, niemieckiego schronu betonowego „EIN MANN BUNKER”.  właściciele lokalnych firm, nieodpłatnie wykonali renowację metalowych drzwi z oryginalnymi drzwiami pancernymi i tablicę poglądową. Obecnie „EIN MANN” stanowi swoistą atrakcję wojenną miasta Puszczykowa. Ten mały obiekt fortyfikacyjny pojawił się niedawno na zagranicznych, internetowych mapach turystycznych Puszczykowa – patrz link poniżej:

https://www.gazeta-mosina.pl/2019/final-projektu-ein-mann-bunker/

________________________________________________________________________

16. Zainicjowałem (artykuł i nagłośnienie sprawy) akcję poszukiwań metalowej rzeźby orła tzw. gapy, umieszczonego nad wejściem do rezydencji-pałacu- namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty Arthura Greisera w Jeziorach – patrz linki poniżej:

https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/2018/09/hitlerowski-orze-fasadowy-greisera-w.html

https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2018/11/GMP_pazdziernik_2018_net.pdf

________________________________________________________________________

17. Odnalazłem źródło, wskazujące dotychczas nieznanych architektów budynku dawnej, legendarnej Restauracji „Leśna” w Puszczykowie koło Poznania, powstałej na początku XX w. Architektami tego wyjątkowo ważnego dla historii Puszczykowa obiektu okazała się sławna, poznańska spółka architektoniczna Böhmer & Preul – patrz link poniżej:

https://www.ground-aviation.pl/mistrzowie-poznanskiej-secesji-autorami-budynku-dawnej-restauracji-lesnej-w-puszczykowie/  

________________________________________________________________________

18. Odnalazłem źródło, wzbogacające historię Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, o szczegóły przygotowań obiektu do Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Materiały w tej sprawie przekazałem do archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu – patrz link poniżej:                                                               

https://www.ground-aviation.pl/teatr-wielki-im-stanislawa-moniuszki-w-poznaniu/

________________________________________________________________________

19. Od wielu lat prowadzę strony internetowe o tematyce historycznej, mające stałych, wiernych i wartościowych czytelników – patrz linki poniżej:

https://www.facebook.com/Robert-Kiszkurno-%C5%9Aladami-historii-Puszczykowa-i-okolic-248397625172984   

https://pandorahistorycznebiurosledcze.blogspot.com/

________________________________________________________________________

20. Zdobyłem licencję przewodnika turystycznego PTTK – Poznań i okolice 

https://www.ground-aviation.pl/referencje/

________________________________________________________________________

21. Posiadam uprawnienia i Certyfikat, uprawniający do oprowadzania osób i grup po ekspozycji Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu – patrz link poniżej:

https://www.ground-aviation.pl/muzeum-broni-pancernej-w-poznaniu/

________________________________________________________________________

22. Zainicjowałem i przeprowadzam od 2018 r. cykliczne, autorskie spacery historyczne po Puszczykowie (w ramach koła P.T.T.K. im. Marcelego Mottego przy Oddziale Poznańskim). W 2020 r. wędrowaliśmy „Śladami historii Puszczykowa” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa; w 2021 r. w rocznicę nadania praw miejskich dla Puszczykowa – patrz link poniżej:

https://www.gazeta-mosina.pl/wp-content/uploads/2020/09/GMP_10_2020_net.pdf

23. Zostałem zaproszony w 2021 r. w charakterze przewodnika historycznego do udziału w projektach lokalnych fundacji Puszczykowa. W ramach interesujących projektów opracowałem i przeprowadziłem zwiedzania-spacery historyczne m.in. dla artystów-malarzy, uczniów Szkoły Podstawowej i harcerzy – patrz linki poniżej: 

https://www.ground-aviation.pl/uczestnictwo-w-projekcie-fundacji-park-dziedzictwo-kultury-materialnej-puszczykowa-i-okolic-w-obrazach-impresjach-artystow/

https://www.ground-aviation.pl/uczestnictwo-w-projekcie-fundacji-key-for-tomorrow-filmowa-akcja-integracja-i-aktywizjacja-wokol-miejskiej-legendy/

https://www.ground-aviation.pl/prowadzenie-spaceru-historycznego-w-dniu-swieta-niepodleglosci/

________________________________________________________________________

24. Zostałem wyróżniony Srebrnym Medalem „LABOR OMNIA VINCIT” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za Krzewienie Idei Pracy Organicznej i w wyrazie najwyższego uznania dla mojej działalności historyczno-turystycznej, społecznej oraz zaangażowanie w propagowanie postaci Hipolita Cegielskiego – patrz link poniżej:

https://www.ground-aviation.pl/wyroznienie-za-dzialalnosc-historyczno-turystyczna/

________________________________________________________________________

25. Zostałem nominowany przez Kapitułę redakcji dziennika „Głos Wielkopolski” do tytułu „Osobowość Roku 2022” w kategorii Kultura za wieloletnie i nieustanne propagowanie historii miasta Poznania i okolic. Spośród 61 nominowanych w kategorii Kultura z miasta Poznania zdobyłem 15 miejsce – patrz link poniżej:

https://www.ground-aviation.pl/nominacja-do-tytulu-osobowosc-roku-2022/

________________________________________________________________________

26. Zostałem zaproszony na konferencję popularno-naukową, organizowaną w 2023 roku przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie pt. ” Wokół Hipolita Cegielskiego, dzieła jego życia i ponadczasowego dziedzictwa. Wystąpiłem z referatem pt. „Postać Hipolita Cegielskiego w topografii historyczno-turystycznej miasta Poznania”. Referat zostanie wydany drukiem w publikacji pokonferencyjnej.

                         

  MOJĄ SZCZEGÓLNĄ PASJĄ JEST:

     ODKRYWANIE, CO NIEODKRYTE,

   NIEZNANE LUB ZAPOMNIANE.

  DLATEGO TEŻ

SERDECZNIE ZAPRASZAM

 NA WYJĄTKOWE WYCIECZKI

   I SPACERY HISTORYCZNE ZE MNĄ.