PUBLIKACJE

M O J E    A U T O R S K I E    P U B L I K A C J E    O    T E M A T Y C E    H I S T O R Y C Z N E J :

 • Robert Kiszkurno – Historia najsławniejszej chorągwi z okresu Powstania Wielkopolskiego 1818-1919 r.                                            Czytaj tutaj: https://www.ground-aviation.pl/historia-najslawniejszej-choragwi-z-okresu-powstania-wielkopolskiego-1918-1919/
 • Robert Kiszkurno – Kazimierz Dolicher – pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie i Royal Air Force.                                                  Czytaj tutaj: https://www.ground-aviation.pl/kazimierz-dolicher-pilot-polskich-sil-powietrznych-na-zachodzie-i-royal-air-force/ 
 • Robert Kiszkurno – Historia Jana Piroga – ułana i pancerniaka.                                                                                                                                    Czytaj tutaj: https://www.ground-aviation.pl/historia-jana-piroga/
 • Robert Kiszkurno –   Focke-Wulf Flugzeugbau -Werk Nr 13 Posen-Kreising. Tajemnice fabryki samolotów Focke-Wulf Poznań-Krzesiny” cz.1, w: Śladami historii Puszczykowa i okolic – facebook, blog internetowy,14.08.2012
 • Robert Kiszkurno –   Tajemnica żelbetowego giganta fabryki samolotów Focke-Wulf w Poznaniu-Krzesinach. Rozwiązanie zagadki, w: Pandora-Historyczne Biuro Śledcze”, blog internetowy, 23.02.2018
 • Robert Kiszkurno –   Stacja nasłuchowa Luftwaffe „Brzoskwinia”-Osowa Góra koło Mosiny, w: Śladami historii Puszczykowa i okolic – facebook, blog internetowy, 2013
 • Robert Kiszkurno –   Hitlerowski orzeł fasadowy Greisera w głębinach Jeziora Góreckiego, w: Pandora – Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 16.09.2018
 • Robert Kiszkurno –   Walki o Śrem 1945 r. – Tajemnica mogiły zbiorowej żołnierzy węgierskich Waffen SS , w: Śladami historii Puszczykowa i okolic – facebook, blog internetowy, 29.01.2014
 • Robert Kiszkurno –   Major Iwan Mironow – epizod walk o Festung Posen ,w: Pandora Historyczne Biuro Śledcze – blog internetowy, 30.01.2018
 • Robert Kiszkurno –   Bój o Mosinę i Czarnokurz 25 stycznia 1945 r. – nowe fakty ,w: Pandora-Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 04.02.2018
 • Robert Kiszkurno –   Oddział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu (zarys historii) w: książce pt. 15 Lat Żandarmerii Wojskowej III RP , red. Marta Radzimska, Dom Wojska Polskiego 2005
 • Robert Kiszkurno –   Katastrofa samolotu ” Gigant ” w rejonie Karłowic ,w: Tygodnik Swarzędzki nr 19/2014
 • Robert Kiszkurno –   72 rocznica wyzwolenia Puszczykowa spod okupacji hitlerowskiej 1945 cz. 1, w: Pandora-Historyczne Biuro Śledcze” – blog internetowy 26.02.2017
 • Robert Kiszkurno –   Relikty średniowiecznego młyna wodnego w Puszczykowie koło Poznania odnalezione? w:  Pandora-Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 16.04.2017
 • Robert Kiszkurno –   Park kulturowy – ” KURORT PUSZCZYKOWO „ w: Pandora-Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 30.05.2017
 • Robert Kiszkurno –   Niezwykłe lądowanie niemieckiego szybowca z Karkonoszy w Dymaczewie Nowym, w Pandora-Historyczne Biuro Śledcze – blog internetowy-  14.06.2017
 • Robert Kiszkurno –   Oni wciąż tam są? Manifestacje duchów polskich pilotów w Wielkiej Brytanii. Mity a rzeczywistość , w:  książce pt. Wciąż o Ikarach głoszą – choć doleciał Dedal. Legendy, stereotypy, fałszerstwa w lotniczej historii . Materiały zebrane i przygotowane z okazji konferencji popularnonaukowej poświęconej przeszłości lotnictwa z cyklu” HISTORIA SKRZYDŁAMI MALOWANA” pod patronatem Prezydenta Koszalina, Koszalin, 2-4 czerwca 2017 r., Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego 2017
 • Robert Kiszkurno –   Egzekucja żołnierzy „wyklętych” na skraju Puszczykowa – 1945 r.? ,w:  Informator Mosiński nr 3 marzec 2018
 • Robert Kiszkurno –   Relikty średniowiecznego młyna wodnego w Puszczykówku?,w:  Pandora -Historyczne Biuro Śledcze”, blog internetowy, 19.08.2018
 • Robert Kiszkurno –   Zaginiony średniowieczny młyn wodny „Kątnik” odnaleziony?, w: Pandora – Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 10.05.2019
 • Robert Kiszkurno –   Ślady sławnych mieszkańców Puszczykówka odnalezione w Poznaniu, w: Pandora – Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 29.08.2019
 • Robert Kiszkurno-    Szkic do historii „smrodu” w Puszczykowie i okolicach w: Pandora – Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy, 22.11.2019
 • Robert Kiszkurno – Zbrodnia katyńskaŚlady i miejsca pamięci w Puszczykowie koło Poznania w: Pandora – Historyczne Biuro Śledcze, blog internetowy,  13.04.2020