REFERENCJE, DZIAŁALNOŚĆ PRZEWODNICKA, KWERENDY HISTORYCZNE

BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PTTK

ODDZIAŁ POZNAŃSKI


OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA

OKRĘG W POZNANIU

FUNDACJA

PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI, ROZWOJU I KREATYWNOŚCI PARK

PUSZCZYKOWO KOŁO POZNANIA

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU

PANI WANDA BECH – REGIONALISTKA

TEATR WIELKI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

W POZNANIU

POWIATOWY KONSERWATOR ZABYTKÓW

W POZNANIU


WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W POZNANIU


STOWARZYSZENIE PILOTÓW WOJSKOWYCH LOTNISKA KRZESINY


N.S.Z.Z. POLICJANTÓW

ZARZĄD TERENOWY EMERYTÓW I RENCISTÓW

W SIEDLCACH:

PAN DR ZBIGNIEW KWIATKOWSKI

PANI KATARZYNA PRAUZIŃSKA-CZARNUL

Pan Andrzej Matras: