UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ KU CZCI PŁK PIL.BAL. ALEKSANDRA WAŃKOWICZA

W dniu 15 sierpnia 2022 r. w Święto Wojska Polskiego w Mosinie koło Poznania miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na głazie kamiennym, poświęconej pułkownikowi pilotowi balonowemu Aleksandrowi Wańkowiczowi (1881-1947), zasłużonego oficera lotnictwa, organizatora wojsk aeronautycznych odrodzonej Rzeczypospolitej, dowódcy pułku aero-piechurów w wojnie polsko-bolszewickiej, patrona sławnych Krajowych Zawodów Balonowych organizowanych w 20-leciu międzywojennym, zwanych małym lub polskim Gordon Bennettem i patrona przedwojennych koszar batalionu balonowego w Legionowie.

Jest to pierwsze w powojennej Polsce upamiętnienie pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza, zwanego często “ojcem” polskich wojsk balonowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Fot. Karolina Adamczyk-Pięta (UM Mosina)
Fot. Karolina Adamczyk-Pięta (UM Mosina)
Fot. Kamila Plumińska-Błoszyk

Zdjęcia –

error: Kopiowanie niedozwolone!!