ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ KU CZCI PŁK PIL.BAL. ALEKSANDRA WAŃKOWICZA

W dniu 15 sierpnia 2022 r. w Święto Wojska Polskiego w Mosinie koło Poznania miałem zaszczyt uczestniczyć – jako inicjator upamiętnienia –  w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na głazie kamiennym, poświęconej pułkownikowi pilotowi balonowemu Aleksandrowi Wańkowiczowi (1881-1947), zasłużonemu oficerowi lotnictwa, organizatorowi wojsk aeronautycznych odrodzonej Rzeczypospolitej, dowódcy pułku aero-piechurów w wojnie polsko-bolszewickiej, patrona sławnych Krajowych Zawodów Balonowych organizowanych w 20-leciu międzywojennym, zwanych małym lub polskim Gordon Bennettem, patrona przedwojennych koszar batalionu balonowego w Legionowie.

Jest to pierwsze w powojennej Polsce upamiętnienie pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza, zwanego często „ojcem” polskich wojsk balonowych odrodzonej Rzeczypospolitej.

Fot. Karolina Adamczyk-Pięta (UM Mosina)

Fot. Karolina Adamczyk-Pięta (UM Mosina)

Fot. Kamila Plumińska-Błoszyk

RELACJE Z UROCZYSTOŚCI

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu

https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/168790,Uroczystosc-upamietnienia-plk-pil-bal-Aleksandra-Wankowicza-Mosina-15-sierpnia-2.html

Radio Poznań

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/upamietnili-pulkownika-aleksandra-wankowicza

error: Kopiowanie niedozwolone!!