GROUND AVIATION oprócz pasji historycznej i przewodnickiej zaprasza dodatkowo na jednodniowe kursy wprowadzające w świat lotnictwa.

Oferujemy pomoc w zdobyciu praktycznej, podstawowej wiedzy z zakresu obsługi naziemnej samolotów.

 

Program szkolenia został specjalnie opracowany pod kątem przygotowania kandydatów do pracy przy samolotach na stanowisku pracownika ds. obsługi naziemnej statków powietrznych w polskich i europejskich portach lotniczych.

Oferta kursu skierowana jest także do obecnych pracowników polskich portów lotniczych, którzy będą chcieli poszerzyć swoja wiedzę zawodową o specyfikę pracy obsługi naziemnej w Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim wzbogacić słownictwo angielskie , poprzez opanowanie fachowej terminologii, ukierunkowanej na zawód Ramp Agenta.

Ponadto zapraszamy wszystkich hobbystów i pasjonatów lotnictwa, którzy chcą poznać i zgłębić specyfikę i „tajemnice” obsługi naziemnej portu lotniczego. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem.

Zapoznamy też z historią lotnictwa, w tym komunikacyjnego.
Przeprowadzimy wszystkich chętnych do pracy przy samolotach przez „most do lotnictwa”. Nie będzie to długa i kosztowna droga „ przez ciernie do gwiazd ”, którą musi pokonać kandydat na pilota, aby stać się członkiem wielkiej rodziny lotniczej.

Szczególny nacisk kładziemy na uświadomienie znaczenia dyscypliny, solidności i bezpieczeństwa pracy w lotnictwie. Zapoznamy kursantów z bardzo fachowym i specjalistycznym słownictwie angielskim, niezbędnym w pracy przy obsłudze samolotów w europejskich portach lotniczych.  Zakres słownictwa angielskiego przedstawiony na kursie jest wyselekcjonowany z ogólnych pojęć i zwrotów lotniczych i skupia się wyłącznie na niezbędnej terminologii, używanej w pracy przy samolotach. Angielskie słownictwo zawodowe znacznie ułatwi przyswajanie i zrozumienie wiedzy kandydatom , w początkowym etapie zatrudnienia, już w trakcie SZKOLENIA/TRENINGU, przeprowadzanego przez konkretnych pracodawców – firmy handlingowe.

Program kursu będzie wzbogacony o bezpośredni pobyt na płycie postojowej lotniska polskiego portu lotniczego, gdzie kursanci zostaną zapoznani z wykorzystywanym sprzętem lotniczym i lotniskowym.

Kurs  zakończy się wydaniem imiennego dyplomu ukończenia, sporządzonego w języku polskim lub angielskim ( Statement of Participation ) z wyszczególnieniem zagadnień i przedmiotów, z którymi kursant został zaznajomiony.

Dodatkowo oferujemy materiały szkoleniowe i zakres słownictwa angielskiego, niezbędnego w pracy przy samolotach.

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Zarys historii lotnictwa komercyjnego ( komunikacyjnego )
 • Historia Polsko-Brytyjskiej współpracy i tradycji w dziedzinie lotnictwa.
 • Stanowisko Pracownika ds Obsługi Naziemnej Statków Powietrznych.
 • Organizacje lotnicze IATA, ICAO.
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego.
 • Polskie porty lotnicze.
 • Agencje Ground Handlingowe w Polsce.
 • Linie lotnicze operujące w Polsce.
 • Bezpieczeństwo w porcie lotniczym.
 • Strefa Airside w porcie lotniczym.
 • BHP podczas pracy przy samolotach ( wprowadzenie ).
 • Sprzęt lotniskowy – Ground Support Equipment GSE.
 • Rodzaje i typy samolotów.
 • Operacja Tournaround.
 • Obsługa płytowa samolotu – rodzaje i obsługa sprzętu: schody, GPU, conveyor, wózki elektryczne.
 • Parkowanie samolotu – Marshalling.
 • Załadunek samolotu.
 • Materiały niebezpieczne.
 • Czynnik ludzki.
 • Praca w zespole i  zasady efektywnej współpracy.
 • Znaczenie komunikacji i sygnałów na płycie postojowej samolotów.
 • Zwiedzanie i zapoznanie się ze strefą Airside, używanym GSE i procesem Turnaround.