URZĄD MIASTA PUSZCZYKOWA UWZGLĘDNIŁ MOJE UWAGI HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE

W marcu ubiegłego roku złożyłem pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Puszczykowa o zauważonych błędach i nieścisłościach historyczno-turystycznych, widniejących od lat na stronach oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie – na podstronie „Strefa Turystyczna”. Uwagi zostały przeanalizowane i skorygowane. Natomiast dwa elementy, o które postulowałem nie zostały uwzględnione. Jedna z nich dotyczy poprawności zapisu nazwiska niemieckiej rodziny STOEHR, zamieszkujących dawniej w Puszczykowie. Ta kwestia będzie badana – z mojej inicjatywy – przez biegłego specjalistę z zakresu języka niemieckiego celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Szczegóły wkrótce.

Tak, czy inaczej cieszy fakt oraz szybka odpowiedź Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, a przy tym przychylne ustosunkowanie się do większości moich uwag.

Dziękuję.

error: Kopiowanie niedozwolone!!