Otrzymałem Medal Reipublicae Memoriae Meritum Instytutu Pamięci Narodowej

W dniu 18 czerwca 2024 roku, podczas inauguracji Wielkopolskiego Kongresu Pamięci Narodowej w Poznaniu miałem wielką przyjemność i zaszczyt otrzymać od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego cywilne odznaczenie resortowe  – Medal Reipublicae Memoriae Meritum.   Medal powyższy nadawany jest za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w […]

WYKŁAD DLA 100 POZNAŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA

W dniu 26 stycznia 2024 r. przeprowadziłem wykład z prezentacją multimedialną dla 100 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej im. Stanisława Maczka. Tematem była biografia ś.p Jana Piroga, weterana, podoficera, dowódcy niszczyciela czołgów „Achilles” 2. dywizjonu 1. Pułku Artylerii Przeciwpancernej 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jan Piróg był wielokrotnie odznaczany, w tym […]

LEGENDA O ŚPIĄCYM WOJSKU I KRÓLOWEJ JADWIDZE W GÓRACH MOSINY

Miasto Mosina koło Poznania posiada swoje interesujące legendy, trwale wpisane w tradycję lokalną. Najbardziej znane z nich, to legenda o studni Napoleona i o zatopionych skarbach w Jeziorze Kociołek (dawniej Skrzynka). Jednak prawie całkowicie nieznana powszechnie jest inna legenda, mówiąca o śpiącym wojsku i Królowej Jadwidze w Górach Mosiny. Została spisana pod koniec XIX wieku przez Otto Knoopa (1853-1931), niemieckiego […]

URZĄD MIASTA PUSZCZYKOWA UWZGLĘDNIŁ MOJE UWAGI HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE

W marcu ubiegłego roku złożyłem pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Puszczykowa o zauważonych błędach i nieścisłościach historyczno-turystycznych, widniejących od lat na stronach oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie – na podstronie „Strefa Turystyczna”. Uwagi zostały przeanalizowane i skorygowane. Natomiast dwa elementy, o które postulowałem nie zostały uwzględnione. Jedna z nich dotyczy poprawności zapisu nazwiska […]

PUŁKOWNIK PILOT BALONOWY ALEKSANDER WAŃKOWICZ UWIECZNIONY NA LOKALNEJ MONECIE W MOSINIE KOŁO POZNANIA

W 2022 roku, zgodnie z moim wnioskiem o upamiętnienie w Mosinie postaci pułkownika pilota balonowego Aleksandra Wańkowicza (1881-1947), została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa na głazie kamiennym, ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu (patrz: https://www.ground-aviation.pl/uroczystosc-odsloniecia-tablicy-pamiatkowej-ku-czci-plk-pil-bal-aleksandra-wankowicza/) Natomiast w maju bieżącego roku – w Mosinie – lokalna mennica pana Witolda Wilhelma wyemitowała okolicznościową monetę kolekcjonerską -1 Mosin […]

NARESZCIE! UPAMIĘTNIENIE MIEJSCA SĄDOWEJ ZBRODNI KOMUNISTYCZNEJ W LESIE NA SKRAJU PUSZCZYKOWA.

Udało się – mój wniosek z 2019 roku o upamiętnienie miejsca zbrodni komunistycznej, złożony na ręce Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu został zrealizowany ( patrz wniosek – https://www.ground-aviation.pl/nowe-miejsce-pamieci-pod-poznaniem/ ). W dniu 27 kwietnia 2023 roku w lesie, na skraju Puszczykowa, w rejonie drogi nr 430 Poznań-Mosina odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika, poświęconego majorowi Bolesławowi Rubaszewskiemu […]

error: Kopiowanie niedozwolone!!