PUSZCZYKOWO PORAZ PIERWSZY OFICJALNIE WŁĄCZONE W OBCHODY EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA.

W tym roku mój autorski spacer historyczny pt. „Droga do letniska – Puszczykowo ukryte i nieznane” został włączony do tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Spacer promujący historię i zabytki Puszczykowa odbył się w ramach poznańskich „Przechadzek po mieście”, organizowanych przez Koło Przewodników P.T.T.K. im. Marcelego Mottego. „Przechadzki po mieście”, po Poznaniu, cieszą się od lat dużą popularnością mieszkańców grodu Przemysła i stanowią faktyczną renomę i znaną markę tej poznańskiej organizacji, która zrzesza licencjonowanych przewodników P.T.T.K. Korzystając z członkostwa w tym kole , już w 2018 r. wyszedłem z inicjatywą dołączenia Puszczykowa, w drodze wyjątku, do wspomnianych „Przechadzek po mieście”. Moją ideą było „wyprowadzenie” Poznańczyków poza Poznań, do tego magicznego „miasta-ogrodu” i prowadzenie tu autorskich spacerów historycznych. Udało się! Niespodziewanie, spacery stały się bardzo popularne, pomimo konieczności dojazdu. W tym roku, już poraz trzeci, zwiedzający przybyli, jak to dawniej bywało, do legendarnego, podpoznańskiego letniska.

Uczestnicy sobotniego spaceru zapoznali się nie tylko z tajemnicami Puszczykowa, ale też, poraz pierwszy publicznie, usłyszeli o najnowszych ustaleniach, związanych z osobami projektantów i historią dawnej Restauracji „Leśnej”. Wiele osób nie rozróżnia i nie uświadamia sobie, że w historii tego miejsca istniały dwa budynki „Leśnej”, a do dzisiaj spotykamy nieścisłości i pewne zamieszanie w dotychczas wydanych publikacjach, w kwestii daty powstania tych budowli. Zwiedzający mieli również okazję poznać i poczuć to, co budowało i buduje atmosferę tego miasteczka – zabytkowe wille i landhausy, ukryte wśród malowniczych ogrodów. Dopisała nie tylko wspaniała słoneczna aura, ale też sympatyczni uczestnicy, którzy byli bardzo zadowoleni z wędrówki puszczykowskimi, nieznanymi ścieżkami. Mój puszczykowski spacer historyczny z okazji tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa cieszył się dużym zainteresowaniem, przybyło ponad 40 osób oraz poznańska telewizja lokalna.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków.

Z punktu widzenia aktywnego przewodnika historyczno-turystycznego mogę śmiało stwierdzić, że obecnie dawne, legendarne letnisko Puszczykowo przeżywa swoją drugą młodość i ponownie przyciąga urokiem, za każdym razem zaskakując i zachwycając odwiedzających. A znakomitą okazją do przypomnienia dawnej sławy i legendy oraz promocji tego magicznego miejsca pod Poznaniem są właśnie Europejskie Dni Dziedzictwa.

Robert Kiszkurno

error: Kopiowanie niedozwolone!!